Belediye Taşeronu da Tediye Almalı

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Mahalli idarelerin şirketlerinde çalışan işçilere de ilave tediye ödenmesi konusunda gerekli yasal düzenlemenin acilen yapılmasını talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Belediye Taşeronu da Tediye Almalı

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Mahalli idarelerin şirketlerinde çalışan işçilere de ilave tediye ödenmesi konusunda gerekli yasal düzenlemenin acilen yapılmasını talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, 696 sayılı KHK ile kamu kurumlarında/mahalli idarelerde alt işveren şirketler yanında çalışan işçilerin, kamu kurumlarının işçi kadrosuna ve mahalli idarelerin şirketlerine geçirilmesi yönünde düzenleme yapıldığını anımsattı.

Kamu kurum ve kuruluşlarında eskiden beri kadrolu çalışanlara, 696 sayılı KHK ile kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarına geçişi yapılanlara, mahalli idarelerin sürekli işçi kadrolarında çalışan işçilere ilave tediye ödemesi yapıldığını belirten Arslan, mahalli idarelere ait şirketlerde aynı iş yerlerinde, aynı işleri yapan işçilere ilave tediye ödemesi yapılmadığını ifade etti. Arslan, bunun Anayasanın 10. maddesinde düzenlenen "Kanun önünde eşitlik" ilkesine ve sosyal devlet ilkesine aykırı olduğunu vurguladı.

Yargıtay'ın içtihatları esas alınarak yerel yönetimlerin şirketlerinin çalışanlarına ilave tediye ödemesi yapılmamasının hakkaniyete de aykırılık teşkil ettiğini kaydeden Arslan, işçiler arasında ayrımcılığa, iş yerlerinde çalışma barışının ve huzurun bozulmasına neden olan bu düzenlemeden vazgeçilmesini istedi.

Arslan, "Mahalli idarelerin şirketlerinde çalışan işçilere de ilave tediye ödenmesi konusunda gerekli yasal düzenlemenin acilen yapılmasını talep ediyoruz." ifadesine yer verdi.