"Aydın"Tütün Üreticisi Üzerinden Siyaset Yapıyorlar"

Ak Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tütün açıklamasına madde madde cevap verdi.

"Aydın"Tütün Üreticisi Üzerinden Siyaset Yapıyorlar"
25 Haziran 2020 - 21:10

Ak Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tütün açıklamasına madde madde cevap verdi.

Ak Parti Merkez Disiplin KuruluBaşkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, TBMM Gurup Toplantısında; tütün ve tütün üreticileriyle ilgili yaptığı değerlendirmelerin gerçekle bir ilgili bulunmadığını belirterek,  “Yalan yanlış bilgilerle tütün üreticilerimizin alın terini siyasete alet etmeye çalışan Kılıçdaroğlu’na, tütün üreticilerimizin de çok yakından bildikleri şu gerçekler var” dedi.

YANLIŞ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

“Yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik cezai uygulama temmuzda başlayacak.

2020’nin temmuz ayından itibaren, yaprak tütün kullanan, içen, satanlar, satışa arz edenler, bulunduranlar ve nakledenler 3 yıl ile 6 yıl arasında cezalandırılacak esnafa öngördükleri bu.”

Adıyamanlıları da göreceğiz, Urfalıları da göreceğiz, bakalım onlar ne diyecek?”

DOĞRU:

TBMM’de kabul edilen kanun ile Bakanlıktan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara uygulanacak hapis cezası, Temmuz 2021’e ertelenmiştir.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen torba kanun, tütün çiftçisinin kendi ihtiyacı için ürettiği tütünü kıymasına, sarmasına, makarona doldurmasına, taşımasına ve kullanmasına hiçbir yasak veya kısıtlama getirmemekte olup, bu konuda çiftçiye verilecek hiçbir ceza bulunmamaktadır.

Vatandaşlarımız kendi ihtiyacı için aldığı sarmalık kıyılmış tütün mamullerini sarabilir, makarona doldurabilir, taşıyabilir ve tüketebilir. Bu alanda herhangi bir yasaklama ya da kısıtlama bulunmamaktadır. Kaldı ki; bahsedildiği gibi Şanlıurfa’da tütün üretimi yapılmamaktadır.

TÜTÜN’Ü KİMLER/ NASIL BİTİRDİ?

9.5.1969 tarihli ve 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu’yla belirtilen ilçeler dışında tütün tarımı yasaklanmıştır. İzinsiz olarak tütün tarımı yapmak tütün taşımak ve bulundurmak yasaklanmış; buna uymayanlara ağır para cezası verilmesi öngörülmüştür.

KISITLAMA, KOTA VE YASAKLAR

Tütün ve Tütün Tekeli Tüzüğü ile de tütün kıyma yasağı getirilmişti. Tütün kıyma yasağı başlıklı 36. Maddesinde, Yurt içinde tüketim için tütün kıymanın devlet tekelinde olduğu düzenlenmiştir.

Yine 1995 yılında; Bakanlıklar Arası Tütün Kurulu Kararı ile tütün üretimine kota uygulaması getirilmiş, tütün üreticisine getirilen bu kısıtlamayla yerli tütün üretimimizde gözle görülür azalma olmuştur.

TEKEL’İN ÖZELLEŞTİRİLMESİ

AK Parti daha kurulmadan evvel ( 2001’de) Ecevit’in Başbakanlığı döneminde TEKEL Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 05.02.2001 tarihli 2001/06 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış ve Tekel’in özelleştirme sürece başlamıştır. Yerli tütünü tümden sıkıntıya sokmuştur.

TÜTÜN VE DERVİŞ YASALARI

03/01/2002 Tarihli ve 4733 Sayılı yasanın 8. Maddesinin 5. fıkrasının (O) bendi ile sarmalık kıyılmış tütüne ağır para cezaları getirilmişti.

4733 Sayılı Tütün Kanunu, IMF’ye verilen taahhütler kapsamında hazırlanan DERVİŞ yasalarından biri idi.

Ekiciye sadece 200 kg sözleşme yapma imkânı verilmesi, desteklerin kaldırılması ve TEKEL ‘in tütün alımından çekilmesi, tütün üretiminin azalmasının en önemli nedenleri olmuştur. Özellikle, Doğu ve Güneydoğu’da büyük oranda azalmıştır.

AK PARTİ OLARAK HER DAİM TÜTÜN ÜRETİCİMİZİN YANINDA OLDUK

Bütün bunlara rağmen AK Parti olarak; Adıyaman’da tütün üretiminin artırılması amacıyla, Adıyaman tütününün yanında, ihraç kabiliyeti yüksek ve sigarada kullanılabilir tütünlerin üretiminin önü açılmış; Virginia tipi, İzmir menşeli ve Katerini tipi tütün üretimi yapılması sağlanmıştır.

Aldığımız bu tedbirlerle Adıyaman’da sözleşmeli tütün üretiminde sürekli artış sağlanmış ve artmaya da devam edecektir. 2011 yılında; 2.111 üretici 1.515.686 kg tütün üretirken, bu sayı 2019 yılında; 5.502 üreticiye yükselmiş, üretilen tütün miktarı da 8.797.826 kg ’ye çıkmıştır.

Bir müjde olarak; verdiğimiz teklifle tütün mamullerinde Türkiye’de üretilen tütünlerin en az % 30 kullanım mecburiyeti ile üretimini yaklaşık üç kat artıracağız. Bu yolla tütün ithalatı azalacak, Türk tütün çiftçisinin ürettiği tütünler kullanılacak ve çiftçimiz kalkındırılacaktır.

SARMALIK KIYILMIŞ TÜTÜN KONUSUNDA NE YAPTIK?

2008 yılında verdiğimiz önerge ile ilk olarak üreticiye 50 kilograma kadar SARMALIK kıyılmış tütünü bulundurma ve kullanma hakkı ve yetkisini biz verdik. Bu düzenleme ile birlikte sarmalık tütün üretimi, çiftçimizin lehine olarak çok ciddi oranda arttı.

Sarmalık kıyılmış tütün için öngörülen idari para cezası, 4733 Sayılı Kanun’un 8 inci maddesinin (O) bendinde alınmış ve tarafımızdan 2011 yılında verilen önerge ile cezası da indirilerek 250 TL’den başlamak üzere kademeli hale getirilmiştir.

Bu arada yine ilgili sivil toplum kuruluşlarımız ile çiftçilerimizin talebi dikkate alınarak, sarmalık tütüne uygulanan vergi oranı, Sayın Cumhurbaşkanımızın kara ile % 40’ü düşürülüştür. Bu tütünü tamamen yasal hale getirecek ilgili yönetmelik de hazırlanmış ve görüşe sunulmuştur.

Geçmişten beri bir gram satışının dahi yasak olduğu sarmalık tütünü kaçak olmaktan çıkarıyor, YASAL hale getiriyoruz. Tütün üreticileri tarafından kurulacak kooperatifler aracılığı ile sarmalık tütün üretimini ve satışını ilgili yönetmelik ile tamamen serbest hale getiriyoruz.

Bununla birlikte; kurulacak kooperatiflere bölgede yetişen tütünlerin alınması, işlenmesi ve değerlendirilmesi ile bu amaçla kurulacak tesislere büyük kolaylıklar sağlayacağız.

SONUÇ OLARAK;

SARMALIK KIYILMIŞ TÜTÜNÜ KAÇAK OLMAKTAN ÇIKARIYOR, ÜRETİM VE SATIŞININ TAMAMEN SERBEST OLDUĞU YASAL BİR ZEMİNE KAVUŞTURUYORUZ.

BUNU İLİŞKİN YÖNETMELİK SON AŞAMAYA GELMİŞ OLUP, YAKINDA RESMİ GAZETEDE DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR. BÖYLECE TARİHİNDE İLK DEFA SARMALIK KIYILMIŞ TÜTÜN YASAL HALE GETİRİLEREK SERBESTÇE ÜRETİMİ VE TİCARETİ YAPILABİLECEKTİR.

TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN SİGARALARDA EN AZ % 30 YERLİ TÜTÜN KULLANIM ZORUNLULUĞU GETİRİYOR, TÜTÜNDE ÜÇ KATA YAKIN ÜRETİM ARTIŞI SAĞLIYORUZ.

Buna ilişkin kanun teklifimizi TBMM Başkanlığı’na sunduk.

Dile getirdiğimiz ve hatırlattığımız bu bilgiler eşliğinde, tütüne ve tütün üreticilerine yıllardır kimler nasıl zarar verdi, tütünü sıkıntıya sokan, kotaya bağlayan, tekeli kapatan kimlerdi bunu kamuoyunun ve üreticilerimizin takdirlerine sunuyoruz.

Görüldüğü üzere sarmalık kıyılmış tütün üreticisine en çok desteği veren ak parti iktidarıdır. Birileri kimin yanında olursa olsun biz her zaman tütün üreticimizin ve çiftçimizin yanında olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum